Ökat samarbetet mellan TE-byråerna och företagen – målet är ca 24 000 företagsbesök i år

Arbets- och näringsbyråerna ordnar evenemang för företag och arbetsgivare runt om i Finland 4–15.4.2016. Målet är att hitta nya jobb och göra arbets- och näringstjänsterna bekanta för företagen och arbetsgivarna. Kampanjen pågår samtidigt i hela Europa.

– Kampanjen är just nu mycket aktuell. I det nuvarande arbetsmarknadsläget accentueras samarbetet med arbetsgivarna. Målet med företagsbesöken är att t.ex. hitta dolda jobb, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Under de två första veckorna i april gör arbets- och näringsbyråernas sakkunniga besök hos företag. Det ordnas även frukost- och rekryteringsevenemang, mässor samt kliniker om företagande. Dessutom träffar man lokala företagarorganisationer för att knyta ett närmare samarbete.   

Arbets- och näringstjänsterna förmedlar kunnig arbetskraft till företagen och stöder deras tillväxt. Genom ett närmare samarbete mellan arbets- och näringsbyråerna kan man minska matchnings- och rekryteringsproblem.

Arbets- och näringsbyråerna har för avsikt att öka antalet företagsbesök i alla regioner. Meningen är att det i hela landet ska göras cirka 24 000 företagsbesök under 2016.

Under kampanjen, som går under namnet Europeiska arbetsgivardagen, kontaktas över 150 000 arbetsgivare i över 30 länder. Kampanjen ordnas av det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar.

Evenemangen kan också följas på Twitter under hashtaggarna #employersday och #enpes2016 (European Network of Public Employment Services)