Tävlingen Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande 2016 har inletts

Tävlingen Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande 2016 har inletts. Tävlingen ordnas av EU kommissionen för tionde gången.

Den Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande ger erkännande åt de framgångsrikaste främjarna av företagande och entreprenörskap i Europa.

I tävlingen finns sex kategorier:

  • främjande av entreprenörskap
  • investering i entreprenörskunskaper
  • förbättring av affärsverksamhetsmiljön
  • stöd åt internationalisering av företag
  • utveckling av ekologiska marknader och resurseffektivitet
  • ansvarsfullt och deltagande entreprenörskap

Juryns stora pris kan gälla för vilken kategori som helst och kommer att gå till det bidrag som anses vara det mest kreativa och inspirerande entreprenörskapet i Europa. Också vinnaren i varje kategori kommer att belönas.

Urvalet kommer att göras i två steg. Det är bara de bidrag som valts ut på nationell nivå som kan tävla om det europeiska priset. Ansökningarna till den nationella tävlingen ska lämnas in senast 6.6.2016.

Mer information om ansökningsprocessen (på finska) 

Info på kommissionens webbsida (på engelska)