Yrkesbarometern: Brist på läkare och vårdare - överutbud på sekreterare och specialister inom marknadsföring

Inom social- och hälsovårdsbranschen råder det fortfarande brist på läkare och vårdare. Även byggnadsbranschen är i behov av mera arbetskraft. Inom branschen råder det brist på  bl.a. arbetsledare, trots att det i höstas bedömdes att sysselsättningsläget för dem var svagt. Det råder också brist på betongarbetare och armerare inom samma bransch. 

På sekreterare, grafiska designer och skräddare råder det däremot överutbud.

Uppgifterna baserar sig på en bedömning som omfattar över 200 yrken och som arbets- och näringsbyråerna gjorde i mars–april. Cirka en tredjedel av de yrken som ingick i bedömningen, dvs. 70 yrken, bedömdes vara yrken med överutbud på arbetskraft. Inom de yrkena är antalet arbetssökande med andra ord för stort i förhållande till efterfrågan. Inom 14 yrken är det enligt bedömningen brist på arbetskraft.

En stor del av de yrken där det råder brist på arbetskraft finns fortfarande i social- och hälsovårdsbranschen. Störst är bristen på läkare.  Det har också skett förändringar i efterfrågan, i många regioner är det redan brist på 

Andra efterfrågade yrken är t.ex. försäljare inom telefonförsäljning och vid kontaktcenter, audiologer och logopeder samt speciallärare. Utifrån bedömningarna ser det ut som att bristen på arbetskraft håller på att lätta något i fråga om bl.a. barnträdgårdslärare och hemvårdare.

Utöver sekretarare, grafiska designer och skräddare är överutbudet störst när det gäller möbelsnickare och specialister inom reklam och marknadsföring.

Arbetsmarknadsläget för brevbärare och postsorterare har under den senaste tiden försämrats. En liten förändring till det bättre kan dock skönjas bland annat när det gäller skolgångsbiträden och banktjänstemän.  

Arbets- och näringsministeriet publicerade Yrkesbarometern den 6.4.2016.

De senaste bedömningarna i yrkesbarometern finns tillgängliga i sin helhet på adressen:

www.ammattibarometri.fi

analys som baserar sig på barometern, 456 kb, pdf (på finska)