Arbets- och näringsförvaltningens tjänster till stöd för dem som kommer att sägs upp vid Nokia

Strukturomvandlingen inom ICT-branschen fortsätter i Finland. Nokia har meddelat att företaget planerar att säga upp ca 1300 personer i Esbo, Tammerfors och Uleåborg. För Finlands del kommer anpassningsåtgärderna att genomföras fram till år 2018.

- Regeringen kommer att se till alla som sägs upp vid Nokia erbjuds de rådgivnings- och stödtjänster som de behöver. Arbets- och näringsförvaltningens tjänster står till buds vid uppsägningssituationerna och man vidtar åtgärder på nationell nivå genast när samarbetsförhandlingarna inleds, konstaterade justitie- och arbetsminister Jari Lindström och näringsminister Olli Rehn.

Tjänsteutbudet riktas och skräddarsys speciellt till stöd för dem som drabbas av uppsägningar vid Nokia. Samtidigt kommer man att utreda vilka möjligheter Europeiska globaliseringsfonden (EFG) har att stödja sysselsättningen av de uppsagda.

- Även i utmanande tider är det bra att minnas att förändringar också innebär möjligheter. Det föds alltid nya alternativ och nya företag vid strukturomvandlingar, sa ministrarna.

-Vi förväntar oss att Nokia också tar ett samhälleligt ansvar genom att för sin del ansvara för utbildning av de uppsagda och genom att underlätta deras möjligheter att inleda företagsverksamhet, poängterade ministrarna.