Utbetalningen av arbetslöshetsförmåner kring vårens helger tidigareläggs

Kristi himmelsfärdsdag och midsommar medför avvikelser i tiderna för inlämning av anmälan om arbetslöshetstid och utbetalningen av förmånerna. Om du sköter ärendet via Folkpensionsanstaltens  e-tjänst går handläggningen snabbare.

I Fpa:s e-tjänst och på anmälningsblanketten finns information om avvikande inlämnings- och utbetalningsdatum.

Kristi himmelsfärdsdag
Om anmälan om arbetslöshetstid ska lämnas in vid Kristi himmelsfärdsdag

  • 2.5, kan den lämnas in 2.5, och då finns pengarna på kontot tidigast 4.5
  • 3.5, kan den lämnas in 3.5, och då finns pengarna på kontot tidigast 6.5
  • 4.5, kan den lämnas in 4.5, och då finns pengarna på kontot tidigast 9.5

Midsommar
Om anmälan om arbetslöshetstid ska inlämnas vid midsommar

  • 21.6, kan den lämnas in 21.6, och då finns pengarna på kontot tidigast 23.6
  • 22.6, kan den lämnas in 22.6, och då finns pengarna på kontot tidigast 27.6
  • 23.6, kan den lämnas in 23.6, och då finns pengarna på kontot tidigast 28.6