ANM:s analys: Arbetserbjudanden ett effektivt sätt att tillsätta jobb

Arbets- och näringsbyråernas arbetserbjudanden är fortfarande effektiva sätt att tillsätta lediga jobb, även om effektiviteten har sjunkit under de senaste åren. Särskilt bra fungerar arbetserbjudandena då det rekryteras till kortvarigare jobb eller för annat arbete än dagarbete.

Det förekommer regionala skillnader när det gäller användningen av arbetserbjudandena, och i framtiden sku det vara motiverat att rikta erbjudandena bättre.

Ett arbetserbjudande är en uppmaning att söka ett visst ledigt jobb som arbets- och näringsbyrån sänder sina kunder.

Mest sysselsätts personer genom arbetserbjudanden för anställningsförhållanden som varar i 3–12 månader. Volymmässigt flest arbetserbjudanden gäller jobb hos företag, men relativt sett ges dock arbetserbjudanden i högre grad i fråga om jobb inom den offentliga sektorn. Jobb inom den offentliga förvaltningen och försvaret, industrin, hälso- och sjukvården och socialservicen tillsätts ofta med arbetserbjudanden.

Under de två senaste åren har det getts särskilt många arbetserbjudanden. Arbetserbjudandenas effektivitet har minskat vilket tyder på att det nu vore på sin plats att vara mer selektiv när arbetserbjudandena ges. Arbetserbjudandena fungerar dock fortfarande bra när det är fråga om lediga jobb utan någon bestämd ansökningstid.

Dessa uppgifter framgår av en analys som arbets- och näringsministeriet publicerade den 29 april 2016.

Analysen:
Saavutettiinko kyllääntymispiste? Työtarjousten lisätyn käytön vaikutus avointen työpaikkojen täyttöön ja rekrytoinnin kestoon vuonna 2015