Invandrare uppmuntras att bli företagare

18.5.2016 

Invandrare som fått uppehållstillstånd uppmuntras att bli företagare. Arbets- och näringsministeriet, Finlands näringsliv EK, Nyföretagarcentralerna i Finland och arbets- och näringsbyråerna kommer under försommaren och hösten att besöka förläggningar för asylsökande för att berätta hur man söker jobb eller blir företagare i Finland. Besöksrundan inleds den 18 maj 2016 i Vanda.

– I Finland har vi ett bra utbud av företagstjänster, men invandrare kan ha svårt att hitta dem. Vid detta informationstillfälle ger sakkunniga råd om hur det är bäst att gå till väga. Det ligger i allas intresse att asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd så snabbt som möjligt kommer in på arbetsmarknaden. Detta är även regeringens mål, betonar minister Lindström.

Vid informationstillfällena kommer sakkunniga från Nyföretagarcentralerna och arbets- och näringsbyråerna samt företagare med invandrarbakgrund att ge invandrarna vägledning i frågor som gäller företagande.

Arbets- och näringsministeriet och Finlands näringsliv EK understryker att invandrare som sysselsätts innebär mindre matchningsproblem på arbetsmarknaden och minskat hållbarhetsunderskott. En lyckad integrering stärker det finländska samhället och den finländska ekonomin.  Finlands näringsliv EK och arbets- och näringsministeriet betonar betydelsen av ett positivt attitydklimat när det gäller sysselsättningen.