Snart examinerad men inget jobb på gång? Gör så här!

24.5.2016

Om du inte har något arbete som väntar direkt efter studierna, anmäl dig som arbetssökande på TE-byrån.

Du kan anmäla dig redan innan studierna tar slut och anmäla din första arbetslöshetsdag i förväg. Om du anmäler dig som arbetssökande först efter examen börjar din rätt till utkomstskydd tidigast på anmälningsdagen.

Gör så här!

1. Anmäl dig som arbetssökande.

Det lättaste sättet är att anmäla sig som arbetssökande i Mina e-tjänster med dina egna nätbankkoder. Ange alla dina anställningsförhållanden från de senaste två åren och alla andra betydelsefulla anställningsförhållanden och utbildningsuppgifter med betydelse för jobbsökandet.

Om du inte har några nätbankkoder, se instruktionerna för hur man anlitar service hos TE-byrån på din egen bostadsort.

Efter anmälan:

  • Vi bedömer dina möjligheter till sysselsättning utifrån uppgifterna du lämnat. Om din situation förutsätter personlig service kontaktar vi dig per telefon eller post inom två veckor från att du blivit arbetssökande. Om du inte har behov av expertservice kontaktar vi dig inte utan din jobbsökning är i kraft under den tid som webbtjänsten anger.
  • När vi utrett din rätt till arbetslöshetsförmån skickar vi ett utlåtande till FPA eller arbetslöshetskassan för utbetalning av förmånen.

2. Sök utkomstskydd.

Din jobbsökning måste vara i kraft för att du ska kunna få arbetslöshetsförmån. Även självrisktiden börjar först när du inlett din jobbsökning. Under självrisktiden utbetalas ingen arbetslöshetsförmån.

Följ instruktionerna från FPA eller din egen arbetslöshetskassa när du ansöker om arbetslöshetsförmån.

3. Sök arbete självständigt.

När du anmält dig som arbetssökande finns du med när vi söker lämpliga personer till de arbeten som anmälts som lediga till TE-byrån. Att vara anmäld som arbetssökande ersätter dock inte eget aktivt arbetssökande. Börja därför söka jobb redan innan examen eller så snart du examinerats.

4. Följ överenskommelsen med TE-byrån medan du är arbetssökande.

Vi gör tillsammans med dig upp en sysselsättningsplan där vi kommer överens om målen för din jobbsökning, dina egna uppgifter och de tjänster du behöver. Genom att göra det som avtalats i planen samt anmäla eventuella förändringar i din situation som arbetssökande ser du till att hitta ett arbete så snart som möjligt och få arbetslöshetsförmånen.