Anmäl dig som arbetssökande utan att besöka TE-byrån

25.5.2016

Månadsskiftet maj-juni är årets stressigaste tid för TE-byrån, både kontoren och i telefontjänsten.

Visste du att du kan aktivera din jobbsökning utan att besöka TE-byrån?

Nu behöver du inte längre anmäla din jobbsökning genom att personligen besöka TE-kontoret, utan kan sköta anmälan digitalt via Mina e-tjänster.

När du har anmält dig kan du i lugn och ro vänta på att vi kontaktar dig, för din jobbsökning inleds från och med anmälningsdagen.

När din jobbsökning aktiverats ringer vi dig vid behov från ett nummer som börjar med 0295. Om du saknar telefon får du anvisningar för vidare åtgärder per post. Du kan när som helst kontrollera din egen jobbsökning och dess giltighet.

Om du saknar nätbankskoder ska du följa instruktionerna för hur man anlitar service från TE-byrån på din egen bostadsort.

Din jobbsökning måste vara i kraft för att du ska kunna få arbetslöshetsförmån. När vi utrett din rätt till arbetslöshetsförmån skickar vi ett utlåtande till FPA eller arbetslöshetskassan om din rätt till förmånen.