Jordgubbsplockare har också rätt till företagshälsovård

30.5.2016
Snart är det igen den tiden på året då jordgubbarna mognar och det börjar anställas bärplockare till bärfälten. Plockningen av jordgubbar - liksom plockning på andra bärodlingar - är i huvudsak arbete som sker i anställningsförhållande och för vilket arbetslagstiftningen och bestämmelserna i de kollektivavtal som ska tillämpas gäller.

På bärplockning ska åtminstone tillämpas det kollektivavtal som är bindande för branschen och arbetslagstiftningen. Bärplockning omfattas av Landsbygdsnäringarnas kollektivavtal. I kollektivavtalet bestäms bland annat vilken arbetstid som ska följas, lönerna och semesterersättningarna. Ett arbetsavtal som ingåtts skriftligt utesluter eventuella oklarheter. Därför lönar det sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal.

Arbetsgivaren ska introducera bärplockarna i de arbetssätt som tillämpas på gården, de ska ge bärplockarna handledning om rätt arbetsställning, rätt klädsel, hygiennivån och också klargöra andra spelregler som gäller på gården. Arbetsgivaren ska också ha ett giltigt avtal om företagshälsovård och ha tecknat en olycksfallsförsäkring.

Alla som arbetar i Finland omfattas av samma arbetsvillkor. När en arbetsgivare anställer utländska arbetstagare ska arbetsgivaren komma ihåg att uppfylla vissa tilläggsförpliktelser. Arbetsgivaren ska förvissa sig om arbetstagarens rätt att arbeta och förvara uppgifterna om utländska arbetstagare i minst fyra år efter att anställningsförhållandet har upphört.

Dessutom ska anställningen av medborgare från ett så kallat tredje land anmälas till TE-byrån. Medborgare i tredje länder är medborgare i andra länder än Norden, EU-medlemsländer, Liechtenstein och Schweiz. Medborgare i tredje länder  måste i regel ha uppehållstillstånd för att få arbeta. I utlänningslagen anges situationer i vilka det är tillåtet att arbeta i Finland utan uppehållstillstånd.

De som plockar skogsbär är i regel inte anställda och omfattas vanligtvis inte av arbetarskyddstillsynen. För skogsbärsplockare finns det en särskild rådgivning på TE-byrån i Norra Österbotten. Frågor kan också skickas till e-postadressen marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi.