Undersökning: Särskilt valet av bransch påverkar sysselsättningen för högutbildade

31.5.2016

Sysselsättningen bland högutbildade är fortfarande god. Ju högre utbildning, desto större andel sysselsatta. Valet av utbildning har betydelse för hur de högutbildade placerar sig på arbetsmarknaden, men inte ens en hög utbildning skyddar längre från förlängd eller upprepad arbetslöshet.

Uppgifterna framgår av undersökningen om högutbildade på arbetsmarknaden, Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut – työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski, som arbets- och näringsministeriet publicerade den 31 maj 2016. I undersökningen granskas ställningen på arbetsmarknaden för högutbildade och de förändringar som skett i deras ställning efter millennieskiftet. I undersökningen har i synnerhet utnyttjats Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets uppgifter.  

Sysselsättningsläget bäst inom social- och hälsovården

Traditionellt har de som genomfört forskarutbildning haft det bästa sysselsättningsläget av de högutbildade, men bland dem har arbetslösheten ökat och förlängts under de senaste åren. Efter finanskrisen har sysselsättningsutsikterna i sin tur blivit osäkrare för dem som avlagt högre högskoleexamen än för andra högutbildade.

Hälso- och socialsektorn har efter millennieskiftet blivit ett av de största utbildningsområdena. Inom denna sektor finns även den allra högsta andelen sysselsatta. Andelen har ökat ytterligare i synnerhet bland dem som avlagt lägre högskoleexamen. Sysselsättningen har varit god även inom teknik och pedagogik.

Sämst är sysselsättningen för dem som utexaminerats inom de humanistiska och naturvetenskapliga områdena. Humanisternas sysselsättning har dock förbättrats under de senaste åren, medan sysselsättningen minskat bland dem som avlagt naturvetenskaplig examen.

Arbetslösheten förlängs hos högutbildade inom teknik

En knapp tredjedel av de högutbildade har varit arbetslösa eller permitterade endast en gång efter år 2009. Det ser ut som om det blivit vanligare med upprepad arbetslöshet bland högutbildade efter år 2011.

De som utexaminerats inom det humanistiska området, hälso- och socialområdet samt serviceområdet har ofta haft upprepad men kortvarig arbetslöshet. Inom hälso- och socialsektorn återvänder man dock bäst tillbaka till arbetslivet. För högutbildade inom teknik har det däremot varit svårt att få ny sysselsättning och för dem förlängs arbetslösheten ofta.

Mellan utbildningsnivåerna och -områdena finns skillnader i fråga om deltagandet i arbetskraftsservice och dess betydelse för att få ny sysselsättning. Arbetskraftsservicen bör stödja även de högutbildade bättre.

Undersökningen Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut – työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski gjordes av Näringslivets forskningsinstitut ETLA på beställning av arbets- och näringsministeriet.