TE-tjänster i sociala medier

TE-tjänster har redan konton på flere kanaler i de sociala medierna. På våra kanaler i de sociala medierna erbjuder vi aktuell information om jobbsökning och utbildning. På vissa kanaler finns även information på svenska. Du kan kommentera våra uppdateringar, delta i diskussionen samt ställa arbets- och utbildningsrelaterade frågor. Vi deltar i diskussionen och svarar på frågor tjänstetid.

På vårt riksomfattande Twitter-konto @tepalvelutfi kan du läsa om aktuella ärenden som berör hela landet. På TE-tjänster-kanalen på Youtube kan du bekanta dig med riksomfattande och regionala väglednings- och infovideor. Vissa videor är textade till svenska. Vårt nyaste konto finns i Periscope, @tepalvelutfi. Periscope erbjuder förutom riksomfattande information, även regionala sändningar.

Genom att följa med Periscope kan du delta i föreläsningar och evenemang samt få info om våra tjänster.

Jobblinjens utbildningsrådgivning, JoBitti och EURES -Facebook sidor innehåller viktig information, det lönar sig att bekanta sig med dem!

TE-tjänster på Twitter

TE-tjänster-kanalen (Youtube)

TE-tjänster (Periscope)

Utbildningsrådgivning (Facebook)

joBitti (Facebook)

EURES Finland (Facebook)

Regional information

TE-byråerna har konton i flere olika sociala medier, såsom i Facebook, Instagram, Twitter och även bloggar.

TE-tjänsternas konton i sociala medier

Du minns väl att på grund av datasäkerhetsskäl kan vi inte besvara frågor som berör din personliga situation och vi kan inte heller behandla ditt ärende officiellt via de sociala medierna. Så skicka inga personuppgifter via dessa kanaler. Då det t.ex. gäller frågor som berör ditt arbetslöshetsskydd, ber vi dig handla enligt det sätt som TE-byrån anvisat.

TE-byråernas kontaktuppgifter