Utbetalningen av FPA:s arbetslöshetsförmåner kring midsommar tidigareläggs

Midsommar medför avvikelser i tiderna för inlämning av anmälan om arbetslöshetstid och utbetalningen av förmånerna. Om du sköter ärendet via e-tjänsten går handläggningen snabbare.

I e-tjänsten och på anmälningsblanketten finns information om avvikande inlämnings- och utbetalningsdatum.

Midsommar

Om anmälan om arbetslöshetstid ska inlämnas vid midsommar

  • 21.6, kan den lämnas in 21.6,
    och då finns pengarna på kontot tidigast 23.6
  • 22.6, kan den lämnas in 22.6,
    och då finns pengarna på kontot tidigast 27.6
  • 23.6, kan den lämnas in 23.6,
    och då finns pengarna på kontot tidigast 28.6