Företagarverkstäder för unga skingrar antaganden

Möjlighet till avgiftsfri företagarcoachning på flera orter

I riket skrivs mallar för affärsplaner för fullt. Företagarverkstäderna för unga har erbjudit en miljö för effektiv bearbetning av egna idéer redan i närmare tjugo verkstäder och ansökningarna pågår eller kommer att starta till ytterligare ett tiotal verkstäder.

Suomen Yrittäjäopisto har på beställning av arbets- och näringsministeriet producerat verkstäder på olika orter inom NTM-centralernas område, på vissa ställen redan i flera omgångar.

Ungdomar under 30 år som är intresserade av företagande kan söka till företagarverkstäder för unga. En färdig företagsidé är inte ett måste. Det viktigaste är motivation och ett intresse för företagande.

De unga kan även ha som mål att ta över ett befintligt företag via ett ägarbyte eller att utveckla produktifieringen och marknadsföringen av sin egen kompetens.

Ansökningar startar hela tiden

Företagarverkstäderna för ungdomar genomförs som arbetskraftsutbildning och ansökningen görs via arbets- och näringstjänsternas utbildningssökning (te-palvelut.fi/koulutushaku). Lämpliga sökande kallas till en intervju utifrån ansökan. Efter en kartläggningsperiod fortsätter cirka 20 unga till den egentliga verkstadsperioden som pågår i sex veckor.

Ulla Heiskanen , utbildningskoordinator för företagarverkstäderna för unga, uppmuntrar arbetslösa, t.ex. nyutexaminerade, och personer som hotas av uppsägning, som deltidsanställda, att lämna in sin ansökan via te-tjanster.fi.

– Företagarverkstäderna för unga är inte en serie föreläsningar, utan information, arbete och diskussioner för deltagarna i en avgiftsfri verkstad för deras egen framtid. Den grundläggande idén bakom företagarverkstäderna för unga är att erbjuda ungdomarna företagarkunskaper, nätverk och stöd av en erfaren coach för att planera och grunda ett eget företag.

I verkstaden utarbetar deltagarna bit för bit en egen affärsplan under utbildarens handledning i en mall som finns på FöretagsFinlands webbplats. Besök av företagare och intressentgrupper tillför ett praktiknära arbetssätt. Företagarens nätverk byggs upp redan under verkstaden.

Efter den egentliga verkstadsperioden fortsätter stödet under en sex månader lång uppföljningsperiod. Under uppföljningsperioden arrangeras en temadag med fördjupande teman en gång i månaden, till exempel marknadsföring i en elektronisk miljö, näthandel, internationalisering osv. Utbildarna är tillgängliga för deltagarna under hela uppföljningsperioden. Deltagarna får också stöd när de tar sina första steg i företagarkarriären. De sparras av en mentor i näringslivet som de skaffat åt sig själva.

Sammanlagt 30 verkstäder har beställts av utbildaren och de genomförs under ett och ett halvt års tid. De sista verkstäderna tar slut i januari 2017.

I företagarverkstäderna för unga kan deltagarna skapa nya nätverk och få lärdomar och handledning av experter. Detta hjälper till att hitta en egen väg och en förståelse av affärskunskap går inte heller till spillo i arbetslivet.

Säkerhet och självförtroende

På ett nationellt plan har ungdomarna upplevt att företagarverkstaden är nyttig för planeringen av affärsverksamheten och skapande av nätverk. I sig skapar gruppen inspiration för det egna företagandet, då många likasinnade finns med. I verkstaden drar deltagarna också nytta av att ungdomarna kommer från olika branscher och alla har olika typer av kunskaper.

För många är ett ökat självförtroende och en större säkerhetskänsla det bästa med verkstaden. Det finns många olika former av företagande, och det är en lättnad att kunna bilda det bästa sättet att utöva företagsverksamhet för den egna idén och i den egna livssituationen.

Ett nationellt nätverk skapas, sommardag på kommande

Ungdomarnas eget professionella nätverk börjar skapas med utbildarna, mentorn, verkstadsgruppen och gästande företagare och experter. Företagarverkstäderna för unga håller på att omvandlas till ett nationellt nätverk för ungdomar.

En sommardag, öppen för alla deltagare i företagarverkstäderna för unga, kommer att gå av stapeln i Björneborg. Suomen Yrittäjäopisto och företagarverkstäderna för unga medverkar på Medborgartorget vid SuomiAreena under "jazzveckan" i Björneborg.  Under veckan kan inbjudna gäster träffa: Alla deltagare i företagarverkstäder för unga i hela Finland har fått en inbjudan till Ung företagsamhets sommardag 15.7.2016 per e-post. Anmälan till sommardagen är i gång för målgrupperna, dvs. alla som deltagit eller som kommer att börja i företagarverkstäder för unga, medlemmarna i områdets juniorhandelskammare och unga företagare i områdets företagarförening.

– Vi får bland annat höra organisationschefen för Unga företagare tala om generationsbrytningen, en representant för Pori Jazz talar om samarbetet mellan en stor organisation och företag och andra intressanta frågor för att främja det egna företagandet. ANM:s representant framför också en hälsning, säger koordinator Katja Myyryläinen på Suomen Yrittäjäopisto som arrangerar evenenmanget och veckan. Björneborgs Juniorhandelskammare medverkar i arrangemanget för hela veckan.

Text: Katja Myyryläinen, Ulla Heiskanen