Utan studieplats? Så här söker du till lediga platser via Studieinfo

I gemensam ansökan fylls inte nödvändigtvis alla studieplatser. Läroanstalterna meddelar i Studieinfo.fi om lediga platser som ingår i tilläggsansökan. Det kan komma lediga platser dagligen och de fylls snabbt så handla genast.

Du gör ansökan via Studieinfo oberoende av om du söker till:

  • yrkesinriktad grundexamen
  • gymnasium
  • yrkesinriktad specialundervisning
  • förberedande utbildningar (tionde klassen, VALMA, TELMA, LUVA).

Du hittar de lediga platserna i Studieinfo så här:

  1. Börja med att klicka i startsidans sökfält för ordsökning. Klicka alltså i "Sök utbildningar här" -fältet
  2. Klicka efter det på Sök, och du får som resultat alla utbildningar.
  3. Avgränsa efter resultatet, genom att klicka på Ansökningstiden pågår. Välj också utbildningstyp, undervisningsspråk eller ort.
  4. Du får en lista över utbildningar som motsvarar de val du gjort i avgränsningsfältet.
  5. Klicka på en utbildning som intresserar dig och du ser lediga studieplatser i högra kolumnen under rubriken Ansökningsmål med lediga studieplatser.
  6. Genom att klicka på Sök till ledig studieplats öppnas ansökningsblanketten. Kontrollera den exakta ansökningstiden i beskrivningen av utbildningen. Ansökningstiderna varierar beroende på läroanstalt och utbildning.

Om du har frågor om utbildningen eller om ansökan ska du kontakta läroanstalten. Du kan också vända dig till Jobblinjens Utbildningsrådgivning för råd och vägledning. Du kan kontakta Utbildningsrådgivningen per telefon på numret 0295 020 712.

Det går också att skicka frågor via e-post till adressen utbildningsradgivning@te-byran.fi eller ställa frågorna via Facebook (servicen fungerar huvudsakligen på finska). Vid arbets- och näringsbyråerna får man också personlig vägledning i frågor som berör studier. Yrkesvalspsykologer och utbildningsrådgivare är experter i karriärplanering, i hur man söker till utbildningar, innehållet i studierna, yrken och yrkesbranscher samt finansiering av studierna.

I tilläggsansökan söker du till varje utbildning med 1 ansökningsblankett. Om du söker till flera utbildningar eller läroanstalter, ska du fylla i en ny ansökningsblankett för varje ansökningsönskemål.

Yrkesutbildningar som börjar på våren

Du kan under hösten söka till utbildningar som börjar i januari. På hösten ordnas ingen gemensam ansökan, utan du gör varje ansökan med en särskild blankett som du hittar i Studieinfo. Du hittar utbildningarna i Studieinfo i början av hösten.