Yrkesvalsprogrammet AVO finns nu som mobilversion

20.6.2016

Nu kan du använda dig av yrkesvalsprogrammet AVO också i mobilen. Du hittar mobilversionen på adressen:

asiointi.mol.fi/avo

Yrkesvalsprogrammet AVO som är en del av webbtjänsten te-tjanster.fi reformeras stegvis under år 2016. I höst offentliggörs bl.a. en ny skrivbordsversion. Avsikten med reformen är att förnya tjänsten så att den motsvarar användarnas förändrade behov, eftersom användningen av tjänster via mobilen har ökat.

AVO-programmet fungerar som ett stöd då du ska välja ett yrke och en utbildning. Programmet erbjuder dig på basen av dina svar ett antal yrken som du sedan kan stifta närmare bekantskap med.

Från varje yrke finns en länk till ett yrkeskort. Kortet innehåller en kort beskrivning av ett yrke, vilken utbildningsnivå yrket kräver samt info om yrkesbranschen. AVO-programmet mäter inte din lämplighet för ett yrke, utan hjälper dig att fatta beslut.

Du kan spara dina resultat från programmet för senare bruk. Vi rekommenderar att du gör det, eftersom AVO-programmet är ett arbetsredskap då du grubblar på yrkesmässiga målsättningar. Programmet berättar inte för dig genast efter en användning vilket yrke som är lämpligaste för dig.

För att kunna spara dina uppgifter är du tvungen att registrera dig. Du kommer senare åt dina sparade uppgifter genom att logga in dig. Uppgifterna sparas i tre månaders tid, räknat från den sista dagen då du sparat något i tjänsten.