Regionala försök med arbetskrafts- och företagsservice

Nio regioner har valts ut för regionala försök med arbetskrafts- och företagsservice. Tre av försöken ordnas inom ett landskap och sex försök är kommunbaserade.

I de landskapsbaserade försöken enligt organisatör-producent-modellen deltar landskapets aktörer i skapandet av en handlingsmodell som ökar sysselsättningen, företagandet och utvecklandet av företagsverksamheten. De landskap som försöket genomförs i är Norra Karelen, Mellersta Finland och Mellersta Österbotten.  

Sex försök genomförs inom ett område som är mindre än ett landskap. Vid dessa försök utvecklas modellen för produktion av arbetskrafts- och företagsservice så att servicen blir i högre grad kundorienterad. Försöksområdena är:

  • Satakunta: Björneborg och Raumo
  • Norra Savolax: Kuopio, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tuusniemi
  • Norra Österbotten: Uleåborgs stadsregion (Uleåborg, Karlö, Ii, Kempele, Limingo, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä)
  • Lappland: Kemi, Torneå, Rovaniemi, Sodankylä, Kemijärvi
  • Birkaland: Tammerfors stadsregion (Tammerfors, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Birkala och Vesilahti) samt Sastamala och Punkalaidun
  • Egentliga Finland: Åboregionen (Åbo, S:t Karins, Lundo, Masku, Mynämäki, Nådendal, Nousis, Pemar, Reso, Rusko, Sagu)

Arbets- och näringsministeriet öppnade ansökan för regionala försök för aktörerna inom den offentliga sektorn i maj.

Genom de regionala försök som genomförs åren 2017 och 2018 skapas en kundorienterad och förvaltningsöverskridande handlingsmodell för arbetskrafts- och företagstjänster.

Genom försöken förbereder man sig inför år 2019, då landskapen har organiseringsansvaret för arbetskrafts- och företagsservicen.

Beslut om regionala försök med arbetskrafts- och företagsservice (på finska)