Systemet med utkomstskydd för dem som sysselsätter sig själva kartläggs

Utredningspersoner kommer att kartlägga ändringsbehov i utkomstskyddet och försäkringssystemet för dem som sysselsätter sig själva.

Utifrån utredningsarbetet bereds sådana ändringar i systemet med utkomstskydd för arbetslösa som

  • sporrar till självsysselsättning i form av huvud- och bisyssla,
  • beaktas bättre än i nuläget olika former av arbete samt
  • möjliggörs flexibla övergångar mellan företagande och lönearbete.

Ett mål är till exempel att göra det smidigare än i nuläget för arbetslösa att börja med företagsverksamhet som bisyssla.

I utredningen granskas bland annat möjligheterna till utkomstskydd för dem som sysselsätter sig själva samt samtidig försäkring av arbete som utförs i egenskap av företagare och löntagare med tanke på arbetslöshet.

Utredningspersonerna lägger fram sina förslag till ändringar av systemet med utkomstskydd för arbetslösa i sin rapport senast den 14 december 2016.

Ett av spetsprojekten i regeringsprogrammet är att stärka konkurrenskraften genom förbättrade förutsättningar för näringsliv och företagande. Enligt Statistikcentralen har antalet ensamföretagare ökat med cirka 50 000 personer under de senaste 15 åren.