Nytt försök ska sysselsätta ca 2000 invandrare inom tre år

29.6.2016

Arbets- och näringsministeriet och Sitra har som mål att utbilda och sysselsätta minst 2 000 invandrare under de tre närmaste åren. Avsikten är att projektet, som finansieras med privat kapital och är resultatbaserat, inleds i september.

Inom projektet erbjuds invandrare arbetslivsinriktad utbildning som stöder deras möjligheter att få sysselsättning. Målet är att de som utbildas övergår till arbetslivet i genomsnitt fyra månader efter det att utbildningen började. Utbildningen fortsätter på arbetsplatsen vid sidan av arbetet och inbegriper studier i såväl språk och kultur som yrkesfärdigheter.

Migrationsdirektör Sonja Hämäläinen från arbets- och näringsministeriet konstaterar att målet är att påskynda invandrares sysselsättning. Jobb kan finnas till exempel inom bygg-, fastighets-, tjänste-, restaurang-, omsorgs- och IKT-sektorerna.

Projektet genomförs nationellt i samarbete med de arbets- och näringsbyråer som väljs ut särskilt. Projektet pågår till utgången av 2019.  

Om invandrarna kan sysselsättas snabbt, sparar staten pengar, i form av arbetsmarknadsstöd och kostnader för integrationsutbildning som inte behöver betalas, och får skatteintäkter.