Tilläggsansökan till högskolorna har inletts

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser under tiden 4.7 – 31.8.

Det finns främst studieplatser vid yrkeshögskolor.

Du hittar uppgifter om utbildningarna i Studieinfo.fi eller på högskolornas webbplatser.

Gör din ansökan i tid

Ansökningstiderna varierar enligt utbildning. Ansökningstiden kan utgå redan före 31.8.

Gör din ansökan så här

  • Du kan fylla i flera ansökningsblanketter i tilläggsansökan.
  • Du kan söka till ett obegränsat antal utbildningar.
  • Utbildningarnas ordning på ansökningsblanketten har ingen betydelse.

Ansökningsblanketten tilläggsansökan för högskolornas gemensamma ansökan våren 2016  (studieinfo.fi)

Antagningsresultaten

Du får information om antagningsresultatet skilt av varje högskola.

OBS!

Om du i vårens gemensamma ansökan har tagit emot en studieplats, kan du inte ta emot en ny studieplats i tilläggsansökan.