Råd via e-post i frågor som berör utländska vildbärsbärplockare

Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå ger råd till utländska bärplockare som kommit hit för att plocka vilda bär samt till företagare som bjudit in dem.

Frågorna och svaren sköts via e-post

marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa(at)te-toimisto.fi  eller 

berrypicking.northern-ostrobothnia(at)te-office.fi

Rådgivning ges på finska och engelska. Man strävar till att besvara frågorna under tjänstetid och så fort som möjligt.

Man får råd i frågor som berör bl.a. inkomstnivån och arbetsförhållandena samt hur man sköter ärenden med olika myndigheter. Ett syfte med rådgivningen är att förebygga problem.

Som hänför sig till ämnet:
De centrala arbetsvillkoren och lönerna för bärplockning 2016, arbetarskyddsförvaltningen webbplats

Norra-Österbottens arbets- och näringsbyrås sida om utländska arbetstagares bärplockning i Finland (på finska)

Broschyrer: 
Tietoa metsämarjanpoiminnasta ulkomaalaisille poimijoille

Information to Wild Berry Pickers from Abroad

ถึงผู้เก็บลูกเบอร์รี่ป่าที่เป็นชาวต่างชาติ (info för utländska bärplockare på thai)