Lämna in ansökan om studiestöd om du fick en studieplats!

Det lönar sig att söka studiestöd i tid, eftersom stödet kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkommer.

I fråga om de flesta yrkesutbildningar kan du få studiestöd från och med augusti. Studerande vid yrkesläroanstalter måste lämna in ansökan om studiestöd före slutet av augusti för att FPA ska kunna bevilja studiestöd också för augusti. För högskole- och gymnasiestudier kan du i regel få studiestöd först från och med september.

Det lönar sig ändå för dig att lämna in ansökan om studiestöd genast när du fått en studieplats och den bekräftats, så att du kan lyfta studiestöd redan när studierna inleds.

Om du ännu inte med säkerhet har en studentbostad lönar det sig att i det här skedet söka studiepenning och statsgaranti för studielån. Bostadstillägg kan sökas med ett ändringsmeddelande som lämnas in hos FPA när ett hyresavtal har ingåtts.

Det lönar sig att söka studiestöd via: 

FPA:s e-tjänst

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om studiestöd är cirka två veckor.

Mer info i FPA:s meddelande 4.7.2016