TillväxtStart företagsverksamhet för den som tänker starta ett företag och för redan verksamma förtag - kolla höstens evenemang!

TE-tjänsterna arrangerar tillsammans med sina samarbetspartner TillväxtStart –evenemang runt om i Finland under september-november.

Evenemangen fungerar som träffpunkter för företagare och företagarpartners där blivande företagare och redan verksamma företag får information och verktyg om inledandet av verksamhet, finansiering, tillväxt, internationalisering, beskattning, sysselsättning och arbetslöshetsskydd. Även ärenden som berör ägarbyte samt nya former av företagande ingår i programmet.

Med evenemangen vill man främja grundandet av ny företagsverksamhet, företagsverksamhetens kontinuitet, tillväxt och internationalisering samt sysselsättning.

Reservera tid för evenemanget

Evenemanget TillväxtStarten arrangeras på 11 arbets- och näringsbyråers område runt om i Finland. Programmet kompletteras under hösten.

16.9. kl. 10 - 15 Norra Österbotten, Uleåborg (Kauppakeskus Valkea)
SUOMI NOUSUUN - Yrittäjyys, kasvu ja kansainvälisyys

22.9. kl. 13 - 19 Mellersta Finland, Jyväskylä (Original Sokos Hotel Alexandra)

11.10. Nyland, Helsingfors (Team Finland -huset, Gräsviken)

25.10. Birkaland, Tammerfors (Technopolis Yliopistonrinne)

27.10. Norra Karelen, Joensuu (Tiedepuisto, Temple of Challenge)

2.11. Södra Savolax, S:t Michel (Original Sokos Hotel Vaakuna)

3.11. Egentliga Finland, Turku (Mauno Koivisto -keskus)

1.11. Södra Österbotten, Seinäjoki (Frami)

10.11. Norra Savolax, Kuopio (köpcentret Apaja)

16.11. Österbotten och Mellersta Österbotten, Vasa (Yrkesakademin)

24.11. Lappland, Rovaniemi (Ravintola Oppipoika, 2.krs., Korkalonkatu 33))

 

Kom och ställ frågor, lyssna, diskutera och nätverka!

Ytterligare info om TillväxtStart -evenemangen ger UF-centret:
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

  • utvecklingschef Tuija Laiho
  • utvecklingschef Mikko Rantahalme
  • utvecklingsdirektör Vesa Jouppila

NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) koordinerar evenemangen. De regionala TillväxtStart evenemangen ordnar  TE-byråerna tillsammans med sina företagskompanjonnätverk. Företagarna i Finland är TillväxtStartens samarbetspartner.