Nu lönar det sig att söka till höstens arbetskraftsutbildning

16.8.2016

Ansökan till höstens arbetskraftsutbildningar har inletts och möjligheterna är många, allt från närvårdarstudier till projekthantering och företagarutbildning. Syftet med yrkesinriktad arbetskraftsutbildning kan också vara att avlägga grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen eller en del av examen. Bekanta dig med alternativen:

Aktuell arbetskraftsutbildning

Via tjänsten Studievakt som du hittar på sidan Aktuell arbetskraftsutbildnings kan du prenumerera på information om aktuella arbetskraftsutbildningar per e-post.

Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är avgiftsfri och i första hand avsedd för arbetslösa vuxna eller vuxna som hotas av arbetslöshet och som fullgjort sin läroplikt.  

Under arbetskraftsutbildningen får du samma förmån som under arbetslöshetsperioden. Om du har avtalat om att delta i arbetskraftsutbildningen och detta har skrivits in i sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den, kan du få förhöjd arbetslöshetsförmån. Den som betalar ut förmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA, fattar beslut om betalning av förhöjningsdel.

Som ersättning för de kostnader som orsakas av deltagandet kan du få kostnadsersättning för de dagar under vilka du deltar. Om du inte får kostnadsersättning av den som betalar ut arbetslöshetsförmånen, kan TE-byrån betala kostnadsersättning enligt prövning.