Finskspråkig grupp om jobbsökning utomlands startar i oktober på webben

Har du funderat på att söka jobb utomlands, men du vet inte hur du ska gå till väga eller du har inte vågat göra det? Delta då i jobbsökargruppen Jobbsökning utomlands som arrangeras under tiden 3-14.10.2016.

OBS! Gruppdeltagarna jobbar på finska.

Jobbsökargruppen Jobbsökning utomlands fungerar på webben och det är EURES och JoBitti som arrangerar den. I gruppen kan du förbättra dina jobbsökarfärdigheter och få ytterligare info om hur du ska gå till väga då du söker jobb utomlands.

Till ditt förfogande står EURES sakkunniga i arbetsförmedlingsärenden samt JoBittis nättutorer, med vilka du kan planera din framtid.

Tyngdpunkten i gruppen ligger på diskussioner på webben och att man delar med sig av sina erfarenheter och söker efter nya synvinklar.

Gruppen samlas i två veckors tid och då går man igenom bl.a. följande ärenden som berör jobbsökning

  • hur komma igång och vad behöver du för info
  • alternativa sätt att ta sig ut i världen
  • jobbsökning, olika kulturer och arbetssätt
  • börja jobba, finansiering och utkomst

Det enda du behöver för att kunna delta är en dator och internet anslutning, tidpunkten och platsen därifrån du deltar, bestämmer du själv. Du kan delta vid sidan av jobb, studier eller arbetspraktik.

Kom med i gruppen och lära dig något nytt samt dela med dig av ditt eget kunnande!