Arbetsgivaren har ansvaret för innehållet i en platsannons –diskriminering är förbjudet!

I våras övervakade arbetarskyddsmyndigheten intensifierat om platsannonserna i Södra Finland var diskriminerande. Det visade sig att i 60 annonser angavs som anställningskrav grunder som kan anses vara diskriminerande.  I de flesta förutsattes sökande ha finskt medborgarskap, finska som modersmål eller en viss ålder utan att det fanns en godtagbar grund som föranleddes av arbetet.

Arbetarskyddet bad om en utredning av de arbetsgivare vars platsannonser var diskriminerande. Största delen av arbetsgivarna medgav att de inte hade en godtagbar grund för sina anställningskrav. En del uppgav att de inte kände till lagens bestämmelser eller att någon annan hade utformat annonsen. 

Det är emellertid alltid arbetsgivaren som ansvarar för arbetsplatsannonsens innehåll, även om den utarbetas av en annan person.

Platsannonser övervakas kontinuerligt.  Om arbetsgivarens platsannonser ofta är diskriminerande överväger arbetarskyddsmyndigheten särskilt vilka åtgärder som ska vidtas.

Diskriminerande platsannonsering är förbjuden enligt diskrimineringslagen.

Om du misstänker att en arbetsplatsannons är diskriminerande kan du vända dig till arbetarskyddsmyndigheten, till exempel per e-post: arbetarskydd.sodra@rfv.fi.