Höstens gemensamma ansökan till högskolorna 7-21.9. - utbildningen inleds i januari 2017

Den gemensamma ansökan till yrkeshögskolorna och universiteten inleds på onsdagen den 7 september kl. 8 och pågår ända till onsdagen den 21 september kl. 15. Det är möjligt att söka till högst sex olika utbildningar. I höstens gemensamma ansökan erbjuds främst finskspråkig utbildning.

Utbildningar med svenska som undervisningsspråk

Finsk- och svenskspråkiga utbildningar

Ansökningsblankett

I den gemensamma ansökan deltar 21 yrkeshögskolor och fem universitet. Antalet ansökningsmål som erbjuds är 200, av vilka nio procent finns inom universiteten. Det sammanlagda antalet nybörjarplatser är cirka 6000, av vilka hälften har reserverats för förstagångssökande.

I yrkeshögskolorna finns det mest nybörjarplatser på social- och hälsovårdsbranschen och i universiteten inom den matematisk-naturvetenskapliga branschen.

I den gemensamma ansökan kan man söka till högst sex ansökningsmål, som den sökande skall sätta i prioritetsordning på ansökningsblanketten. De noggranna ansökningsinstruktionerna finns på Studieinfo.

Ytterligare info:
Studieinfo