Målet med programmet för integrationsfrämjande är att få invandrare smidigt in i studier och arbetsliv

I statens program för integrationsfrämjande anges prioriteringar, mål, ansvar och resurser för integrationsfrämjandet för åren 2016–2019. Regeringen godkände programmet den 8 september 2016.
Målet med statens program för integrationsfrämjande är att

  • främja likabehandling och
  • göra invandrarnas kunnande till en tillgång för det finländska samhället.

Genom en effektiv början på integrationen samt genom samarbete mellan myndigheter och övriga aktörer strävar man efter att invandrare smidigt ska komma in i studier och arbetsliv.

Statens program för integrationsfrämjande fokuserar på fyra målområden, vilka innehåller sammanlagt ca 70 åtgärder. Målområdena är följande:

  1. Styrkorna hos invandrarnas egen kultur tas med för att stärka Finlands innovationsförmåga
  2. Främjandet av integrationen effektiviseras över förvaltningsområdesgränserna
  3. Samarbetet mellan staten och kommunerna kring mottagandet av personer som får
  4. En öppen diskussion om invandringspolitiken uppmuntras, rasism tillåts inte

Statens principbeslut om statens program för integrationsfrämjande ,pdf

Statens program för integrationsfrämjande för åren 2016 - 2019 ,pdf (på finska)