Är du ensamföretagare eller frilansare? Besvara då enkäten!

Arbets- och näringsministeriet utför en undersökning om självsysselsättning och delningsekonomi utgående från den brytning arbetslivet nu befinner sig i. Målsättningen med undersökningen är att klarlägga omfattningen och betydelsen av självsysselsättning i dag samt dess roll med tanke på tillväxt och skapandet av nya arbetsplatser i framtiden.

Som en del av undersökningen förverkligar man en enkät som riktar sig till personer som sysselsätter sig själv på hel- eller deltid, dvs. ensamföretagare, yrkesutövare, frilansare och personer som får stipendium.

 Resultatet av enkäten utnyttjas också i en utredning som kartlägger förändringsbehoven i arbetslöshetsskyddet för personer som sysselsätter sig själva.

Om du hör till någon av de nämnda grupperna så besvara enkäten – det tar 5-10 minuter. Du har tid till den 23.9.2016.

En rapport om undersökningen blir klar i slutet av detta år.

Enkäten för personer som sysselsätter sig själv (på finska)