ANM:s budget för 2017: TE-tjänsterna effektiviseras och privat service anlitas i högre grad

De åtgärder som ingår i budgetpropositionen stöder sysselsättningen och uppmuntrar till jobbsökning. De stärker det sysselsättningspaket som regeringen lanserade i våras och ökar den ekonomiska tillväxten.

En reform av stor betydelse är effektivisering av arbets- och näringstjänsterna och ökad användning av privata serviceproducenter.

Från och med början av nästa år genomförs periodiska intervjuerna med arbetslösa. Det blir också möjligt att använda anslag som är reserverade för arbetslöshetsförmåner för finansiering av startpeng, lönesubvention och rörlighetsunderstöd.

Budgetpropositionen ökar också möjligheterna att erbjuda arbetsprövning till arbetslösa arbetssökande.

I samband med landskapsreformen slås företagstjänsterna och arbets- och näringstjänsterna samman till en offentlig tillväxttjänst.

Ett utkomstskydd för arbetslösa för självsysselsatta utvecklas även.

Följande etapp i beredningen av företagar- och sysselsättningspolitiken är regeringens halvtidsöversyn våren 2017.

Statsrådet lämnade budgetpropositionen för 2017 till riksdagen den 15 september 2016.