Vill du skriva en bra CV? Kom då med i joBittis workshop på webben –nu öppen för alla åldrar

Följande workshop på webben börjar den 28.11 och pågår till den 9.12.2016.

Vem kan delta?

Alla kan delta i jobbsökargruppen som nu är öppen för alla åldrar. Det spelar ingen roll om du är arbetslös, på jobb eller går i skola, det är fritt fram att delta! 

I en grupp ryms max. 15 personer och det kostar inget att vara med.

Genom att delta får du veta vilka olika jobbsökardokument det lönar sig att använda då du söker jobb. Exempel på sådana dokument är:

  • meritförteckning
  • arbetsansökan
  • öppen ansökan
  • portfolio

I gruppen erbjuds material, modeller och presentationer om olika slag av jobbsökarpapper.

I gruppen får du konkret feedback på ansökningar som du gör. När det gäller att göra jobbsökardokument så finns det inga rätta modeller. Olika arbetsgivare uppskattar olika slag av ansökningar, så det är bra att ha flera modeller i ditt lager.

Du får tips och idéer om hur du kan skriva bättre ansökningar.

För att kunna delta behöver du internet.

Välkommen med i CV – workshoppen !