Ansökan om EU-stöd på grund av uppsägningarna vid Anttila-varuhusen

27.9.2016

Finland ansöker om stödfinansiering från Europeiska unionen på grund av uppsägningarna vid varuhuskedjan Anttila. Anttila meddelade i somras att bolaget försatts i konkurs och att cirka 1 300 personer därmed sägs upp.

Storleken på det stöd som Finland ansöker om från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) kommer att fastslås senare.

Med hjälp av EU-stödet kan man garantera skräddarsydda tjänster för de uppsagda. Arbets- och näringsbyråerna har redan på flera orter erbjudit de uppsagda stöd.

Det här är första gången som Finland ansöker om stöd för att stödja uppsagda från detaljhandelsbranschen.

Finland har tidigare fått finansiering från EFG för att stödja uppsagda från IKT-branschen, varvsindustrin och universiteten.

I EFG-stödet är EU:s finansieringsandel 60 procent och den nationella finansieringsandelen 40 procent.