Bättre företagsklimat för uppstartsföretagen

Företagsklimatet för uppstartsföretag i Finland har utvecklats i positiv riktning. Trots det ligger Finland efter andra länder när det gäller utveckling av entreprenörsandan och företagsklimatet för uppstartsföretag.

Det framgår av en rapport om faktorer som främjar eller bromsar upp uppstartsföretagens tillväxt som publicerades den 6 oktober 2016.

Finland måste undanröja hinder både när det gäller att starta företag och när det gäller företagandets mentala aspekter. Målet måste vara att företagande ska vara smidigt och därför måste också de lagar och regler som skapar villkoren för företagandet utvecklas så att de blir smidigare än i nuläget, betonar näringsminister Rehn.

De finländska företagen har blivit mer tillväxtorienterade och beredda att söka tillväxt på den internationella marknaden. Det råder en positivare inställning till företagande än tidigare, nämner näringsministern som exempel på positiva signaler som kom fram i utredningen.

Trots detta ligger vi enligt utredningen alltför långt efter våra konkurrentländer i den internationella utvecklingen när det gäller underlättandet av uppstartsföretagens första verksamhetstid och deras vardag.