FELET ÅRGÄRDAT: Störningar i TE-tjänsternas och Jobblinjens telefonförbindelser tors 13.10.

13.10.2016 kl. 9.00

Det förekommer för närvarande störningar i arbets- och näringsbyråernas och Jobblinjens  telefonförbindelser. Telefontjänsterna är för tillfället stängda .

Felet utreds som bäst och åtgärdas så snabbt som möjligt.

Den riksomfattande webbplatsen och webbtjänsten E-tjänster fungerar normalt.

   Mina e-tjänster för personkunder
   E-tjänster för företag och arbetsgivare

Vi beklagar de olägenheter som felet medför.