Inloggning till Mina e-tjänster för personkunder sker nu med Suomi.fi -identifikationen

Inloggningen till Mina e-tjänster för personkunder har förnyats då det gäller identifieringen.

Fr.o.m. 14.10.2016 används Suomi.fi-identifikationen i tjänsten.

  • Bytet av identifieringstjänsten föranleder inga ändringar för kunderna
  • Ett nytt alternativ för identifiering är användningen av ett mobilcertifikat, dvs. mobil-ID i telefonen. För mobilidentifiering krävs ett SIM-kort med mobil id. Kortet fås av den egna telefonoperatören

I fall det råder problem med identifieringen, så meddela om det via Anmäl ett fel eller skicka respons –länken, som finns nere på SUOMI.FI -identifieringssidan. 

Mina e-tjänster för personkunder

Arbets- och näringstjänsterna är bland de första som tar i bruk Suomi.fi –identifikationen inom den offentliga förvaltningen. I framtiden kommer alla tjänster inom den offentliga förvaltningen att övergå till Suomi.fi- identifikationen. Med Suomi.fi –identifikationen når man med samma inloggning samtliga tjänster inom den offentliga förvaltningen allt efter som de ansluter sig till tjänsten.