82 300 lediga jobb vid TE-byråerna i september, det är 15 900 fler än för ett år sedan

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av september sammanlagt 329 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 7 900 färre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 125 400, vilket är 12 400 fler än ett år tidigare.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 700 färre än i september i fjol, dvs. sammanlagt 42 300.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under september månad 46 900 nya lediga jobb, dvs. 9 200 fler än i september i fjol. Allt som allt fanns det i september 82 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 15 900 fler än för ett år sedan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i september 7 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Arbetslöshetsgraden var 7,7 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än ett år tidigare.

329 500 arbetslösa arbetssökande i september
ANM:s pressmeddelande 25.10.2016

Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt
tem.fi