Personkunder kommer att betjänas av TE-byråernas gemensamma riksomfattande telefontjänst

Du vet väl att våra tjänster alltid är tillgängliga på webben och att du kan sköta dina ärenden via e-tjänsterna då det passar dig bäst.

Personkunder har fått betjäning via Jobblinjens riksomfattande servicenummer samt via arbets- och näringsbyråernas egna regionala servicenummer, men det kommer att ändas.

I samband med ett pilotförsök i början av år 2016 tog tre arbets- och näringsbyråer samt Jobblinjen i bruk en gemensam telefontjänst för TE-byråerna. I november-december tas den gemensamma telefontjänsten i bruk inom samtliga regioner.

Oberoende av på vilken ort du sköter dina ärenden behöver du fr.o.m. den 2.1.2017 komma ihåg endast ett nummer

  • service på svenska   0295 025 510
  • service på finska   0295 025 500

TE-byråernas nuvarande servicenummer för personkunder är i bruk till slutet av året.

Arbetsgivar- och företagskunder betjänas också i fortsättningen av TE-byråernas egna servicenummer. Utbildningsrådgivningens telefontjänst och telefontjänsten i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa fortsätter som tidigare.

Arbets- och näringsbyråernas kontaktuppgifter

Rådgivning i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa

Utbildningsrådgivning

Karriärvägledning (på finska)

Mina e-tjänster