Ungdomsarbetslösheten minskar, men långtidsarbetslösheten fortsätter öka

Sysselsättningsgraden ökar i år och nästa år. Ungdomsarbetslösheten håller på att minska, men antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt som publicerades den 27 oktober 2016.

Ungdomsarbetslösheten håller på att minska. Antalet arbetslösa som är yngre än 25 år förutspås minska med två tusen i år och med tre tusen nästa år jämfört med i år. År 2015 fanns det sammanlagt 47 000 unga arbetslösa som var under 25 år gamla.

Antalet långtidsarbetslösa fortsätter att öka i år. Det förväntas att ökningen planar ut nästa år, men att den inte vänder till en tydlig minskning. Införandet av pensionsstöd av engångsnatur för äldre personer år 2017 kommer att minska antalet långtidsarbetslösa och antalet arbetslösa en gång.

I Finland har andelen långtidsarbetslösa av alla arbetslösa aldrig varit så stor som nu, över 35 procent. Andelen långtidsarbetslösa fortsätter enligt prognosen att öka under de kommande åren. Enligt prognosen finns det i år 125 000 långtidsarbetslösa, dvs. 16 000 fler än i fjol.

Det kan också skönjas svaga tecken på att arbetsmarknaden blir effektivare. Allt fler jobb tillsätts inom kortare tid än en månad.