För tillfället är det kö till våra kundtelefontjänster

31.10.2016

Det är tidvis kö till våra kundtelefontjänster p.g.a. ökat antal kunder vid månadsskiftet.

Undvik köandet och sköt dina ärenden via webbtjänsten

Via Mina e-tjänster för personkunder kan du sköta följande ärenden: anmäla dig som arbetssökande eller avsluta arbetssökning, göra en presentation i CV-netti, svara på utredningsbegäran gällande arbetslöshetsskydd, söka till arbetskraftsutbildning samt söka om startpeng.

Mina e-tjänster för personkunder

Via Mina e-tjänster för företag och arbetsgivare kan du bl.a. anmäla och ta bort en ledig arbetsplats, göra sökningar på CV-netti samt ansöka om lönesubvention.

E-tjänster för företag och arbetsgivare