Aviseringar till e-posten eller mobilen om meddelanden som skickas via FPA:s e-tjänst

Kunder som sköter sina FPA-ärenden på nätet kan via e-tjänsten ha direkt kontakt med dem som handlägger ansökningar. Om kunden har gett sitt samtycke i e-tjänsten kan FPA också skicka meddelanden till honom eller henne via en skyddad förbindelse.

Om kunden inte besöker FPA:s e-tjänst så ofta är risken stor att han eller hon inte märker att FPA har skickat en begäran om ytterligare uppgifter om något som gäller en ansökan eller något annat ärende. Därför lönar det sig för kunden att ge FPA tillåtelse att skicka aviseringar om nya meddelanden som finns att läsa i e-tjänsten. FPA kan skicka aviseringar till mobilen, e-posten eller till både och.

Mer info om mottagandet av meddelanden