Turnén om företagande för invandrare nådde hundratals invandrare på olika håll i Finland

11.11.2016
Invandrare som fått uppehållstillstånd uppmuntras att bli företagare. De tillställningar i samband med informationsturnén om företagande för invandrare som arrangerats på olika håll av landet har nått hundratals invandrare.
Arbets- och näringsministeriets migrationsdirektör Sonja Hämäläinen konstaterar att invandrarna för med sig nytt kunnande och nya kontakter, som näringslivet i Finland har nytta av. Många av invandrarnas ursprungsländer är potentiella handelspartner för Finland. Enligt Hämäläinen bör den internationella och mångformiga arbetskraften engageras i högre grad för att stöda företags tillväxt och export.
Informationsturnén om företagande för invandrare arrangeras av arbets- och näringsministeriet, Finlands Näringsliv EK, Nyföretagarcentralerna i Finland samt av arbets- och näringsbyråerna.