För unga är personaluthyrningsföretag en viktig inkörsport till arbetsmarknaden

När det gäller unga har den privata uthyrningen och förmedlingen av arbetskraft visat sig effektiv. För många unga är personaluthyrningsföretag en inkörsport till arbetsmarknaden, konstaterar Timo Metsä-Tokila, branschchef vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

Enligt SMF-företagsbarometern och arbetslivsexperterna ser branschens framtid positiv ut. Branschens betydelse i vårt land kommer att öka. Tillväxten kommer både av att det inom den offentliga sektorn råder en tendens att lägga ut sina egna tjänster och av att sätten att arbeta förändras i och med den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen.

Detta framgår av en branschrapport om arbetsförmedlingsverksamhet och en SMF-företagsbarometer om företagstjänster som ANM Branschtjänst offentliggjorde den 11.11.2016.

Branschrapporten om arbetsförmedlingsverksamhet och SMF-företagsbarometern om företagstjänster (på finska)