Skyldigheter att vara i arbete som trätt i kraft innan 1.7.2012 upphör 31.12.2016

15.11.2016
Enligt den ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa som trädde i kraft den 1.7.2012 upphör gamla skyldigheter att vara i arbete i slutet av år 2016.

Sålunda kan en arbetssökande, som har förlorat sin rätt till utkomstskydd för arbetslösa på grund av upprepade förfaranden som är arbetskraftspolitiskt klandervärda innan ändringen trädde i kraft, vara berättigad till arbetslöshetsförmån fr.o.m. 1.1.2017 om övriga förutsättningar för förmånen uppfylls.

Arbets- och näringsbyråerna ser till att arbetslöshetsskyddet för de kunder som är arbetssökande, tas till behandlingen innan utgången av detta år.

  • Arbete har redan inletts, och det tas personligen kontakt med kunder som berörs av gamla skyldigheter att vara i arbete, då kundens arbetslöshetsskydd behandlas.
  • Ifall man inte får kontakt med kunden, behandlas personens situation i samband med följande ärende.

Ifall kunden är berättigad till arbetslöshetsförmån fr.o.m. 1.1.2017, bör personen efter att ha fått ett nytt arbetskraftspolitiskt utlåtande ansöka om förmånen den av den som betalar ut arbetslöshetsförmånen (FPA eller arbetslöshetskassan).

  • FPA och arbetslöshetskassorna önskar att ansökan görs via e-tjänsterna tidigast i januari 2017.
  • Ansökan ska skickas till utbetalaren av arbetslöshetsförmånen inom tre månader från det att rätten börjar.