Bilfabriken i Nystad rekryterar över 1000 nya arbetstagare

16.11.2016

Valmet Automotive rekryterar över 1000 nya bilbyggare och tjänstemän till bilfabriken i Nystad. Det behövs personal till samtliga arbetsuppgifter och personalgrupper inom bilfabriken. Rekryteringarna kommer att skötas via flere kampanjer. Den första kampanjen inleds idag och 250 platser lediganslås.

Förutom bilbyggarkampanjerna kommer Valmet Automotive samtidigt att rekrytera ca 100 tjänstemän för uppgifter inom produktionen, produktionens stödfunktioner och planeringsuppgifter. Det kommer alltid i början av en kampanj att informeras om tidpunkterna för rekryteringskampanjerna och antalet nyanställningar.

Via rekryteringskampanjen som inleds idag söks 250 bilbyggare för olika uppgifter, bl.a. för svetsning, målning, montering och logistik. På Valmet Automotives webbplats finns instruktioner om hur man söker jobben.

Ansökningstiden går ut 18 december. Intervjuerna och personvalen inleds efter det här.

Utbildnings- och platsannonserna publiceras på webbplatsen te-tjanster.fi