Finland ansöker om EU-stöd på grund av uppsägningarna vid Nokia

28.11.2016

Finland lämnade tisdagen den 22.11.2016 en ansökan om stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för dem som sagts upp från Nokia. Avsikten med finansieringen är att stödja något under tusen tidigare anställda hos Nokia. Storleken på det stöd som sökts från Europeiska kommissionen är 4,4 miljoner euro.

Stödåtgärderna inleds snabbt efter meddelandet om uppsägning, även om beredningen och handläggningen av själva EFG-ansökan tar tid.

– Det är mycket viktigt att de uppsagda har tillgång till råd och instruktioner genast när situationen det kräver. Det är också viktigt med tätt samarbete med de uppsagdas tidigare arbetsgivare, säger minister Lindström.

Våren 2017 tänker Finland lämna in en EFG-ansökan för att stödja dem som sagts upp från Anttila och Stockmann.

I EFG-stödet är EU:s finansieringsandel 60 procent och den nationella finansieringsandelen 40 procent. Ur fonden beviljas i situationer med stora strukturomvandlingar stöd för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder, såsom olika träningar och utbildningar, främjande av rörlighet, lönesubvention och startpeng.