Ändringen i folkpensionsindex påverkar arbetslöshetsförmånerna

29.11.2016

Riksdagen har godkänt en lag enligt vilken folkpensionsindex fryses och sänks med 0,85 % från 2016 års nivå.

Ändringen i folkpensionsindex påverkar folkpensionerna och garantipensionerna och alla de förmåner som är bundna till folkpensionsindex. Sådana är bland annat handikappförmånerna, grunddagpenningen, arbetsmarknadsstödet och barnförhöjningen.

I praktiken sänker indexjusteringen de förmåner som är bundna till folkpensionsindex med tiotals cent per dag eller som mest med under tio euro i månaden. Till exempel
arbetsmarknadsstödet minskar i början av nästa år från 32,68 euro till 32,40 euro om dagen.