Utländska experter som rekryteras av tillväxtföretag får snabbt komma till Finland

30.11.2016 9.55

Mellan tillväxtföretagen råder det hård konkurrens om de bästa experterna inom den egna branschen, och förutom i Finland och EU söker företagen efter experter även i resten av världen.

I det paket för företagande som regeringen godkände i våras ingår flera åtgärder som ska stärka Finlands ekonomiska tillväxt och välfärd.  

Att utveckla systemet med uppehållstillstånd för utländska experter ingår i en helhet med vilken regeringen strävar efter att den reglering som berör företagen ska bli smidigare och att det ska råda sådana förhållanden att företagen har möjligheter till hållbar tillväxt och bättre konkurrenskraft.

Den process som är avsedd för ansökan om uppehållstillstånd för specialister är en betydelsefull möjlighet för tillväxtföretagen. När uppehållstillstånd fås utan dröjsmål, kan den rekryterade experten komma till Finland och börja jobba hos företaget så snabbt som möjligt.

I internationell jämförelse går det redan snabbt för specialister att få komma till Finland. Under det gångna året har processerna setts över för att de ska vara så klara och bekanta som möjligt för tillväxtföretag som rekryterar specialister.