Utbetalningen av arbetslöshetsförmåner kring självständighetsdagen tidigareläggs

Självständighetsdagen medför avvikelser i tiderna för inlämning av anmälan om arbetslöshetstid och utbetalningen av förmånerna. Om du sköter ärendet via e-tjänsten går handläggningen snabbare.

I e-tjänsten och på anmälningsblanketten finns information om avvikande inlämnings- och utbetalningsdatum.

Självständighetsdag

Om anmälan om arbetslöshetstid ska inlämnas vid självständighetsdagen

  • 1.12, kan den lämnas in 1.12, och då finns pengarna på kontot tidigast 5.12
  • 2.12–4.12., kan den lämnas in 2.12, och då finns pengarna på kontot tidigast 7.12
  • 5.12, kan den lämnas in 5.12, och då finns pengarna på kontot tidigast 8.12.

FPA:s meddelande