Samtliga TE-byråer tar i bruk en gemensam telefontjänst för personkunder

Personkunder har hittills betjänats av TE-byråernas egna telefontjänster samt av den riksomfattande telefontjänsten Jobblinjen.

Under det här året har man stegvis tagit i bruk en riksomfattande telefontjänst för arbets- och näringstjänsternas personkunder.

Fr.o.m. början av december är samtliga arbets- och näringsbyråer med i den gemensamma svensk- och finskspråkiga telefontjänsten.

Arbets- och näringsbyråernas och de nuvarande riksomfattande telefontjänsternas servicenummer för personkunder är i bruk ända till slutet av år 2016.

Fr.o.m. den 2.1.2017 behöver du komma ihåg endast ett nummer:

  • service på svenska   0295 025 510
  • service på finska   0295 025 500

Tillgängligheten av telefontjänster för personkunder har förbättrats i och med en gemensam telefontjänst.

I november var svarsprocenten för samtalen 89. Kunderna har gett god respons bl.a. om att man kommer snabbt in på linjerna.

Arbetsgivar- och företagskunder betjänas också i fortsättningen av TE-byråernas egna telefontjänster.

Även utbildningsrådgivningens riksomfattande telefontjänst och den riksomfattande telefontjänsten i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa fortsätter som tidigare. Den riksomfattande telefontjänsten i karriärvägledning (på finska) fortsätter också som förut.

Arbets- och näringsbyråernas kontaktuppgifter
Rådgivning i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa
Utbildningsrådgivning
Karriärvägledning (på finska)
Telephone Service in English
Телефонная служба на русском языке