Valmet Automotive och TE-byråerna utvecklar tillsammans nya rekryteringsmodeller

5.12.2016

Valmet Automotive och TE-byråerna har tillsammans utvecklat nya sätt att sköta riksomfattande rekryteringar. Målsättningen har varit att komma på effektiva lösningar som i fortsättningen kunde användas i hela landet i samband med omfattande rekryteringar.

Utgångspunkten för samarbetet är det omfattande rekryteringsbehovet vid bilfabriken i Nystad. Kampanjerna är riksomfattande och arbets- och näringsbyråerna har tillsammans med Valmet Automotive kommit på nya lösningar av vilka många redan tagits i bruk.

Arbets- och näringsbyråerna har grundat ett riksomfattande nätverk av kontaktpersoner. Via nätverket är det möjligt att snabbt sprida information som har med rekryteringar att göra.
Information förmedlas bl.a. via de sociala medier som TE-byråerna använder sig av samt via riksomfattande infoevenemang ordnas som videokonferenser.

Valmet Automotive får regelbundet info om rekryteringsevenemang i Finland via TE-byråerna. Därtill stöder TE-byråerna regionalt de rekryteringsevenemang som arrangeras i december vid bilfabriken i Nystad. Över 8000 arbetssökande i Egentliga Finland har via TE-byrån fått information om evenemangen.

För närvarande söker Valmet Automotive till Nystad 250 bilbyggare för olika uppgifter, bl.a. för svetsning, målning, montering och logistik. Ansökningstiden går ut den 18 december.